BIến áp 24V (200:16:33:33) (IGBT) BIến áp 24V (200:16:33:33) (IGBT) BIến áp 24V (200:16:33:33) (IGBT)  S000577 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 23.000 VND Số lượng: 300 Cái

BIến áp 24V (200:16:33:33) (IGBT)

Giá bán: 23.000 VND

BIến áp 24V (200:16:33:33) (IGBT) 

Mã sản phẩm: S000577 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC