dịch vụ sửa chữa máy hàn điện tử chuyên nghiệp

NỘI DUNG: SỬA CHỮA NGUỒN CÔNG SUẤT
 
ĐẶT VẤN ĐỀ: Khi nào chúng ta tiến hành kiểm tra sửa chữa nguồn công suất?
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Dựa vào các hiện tượng dưới đây ta tiến hành kiểm tra nguồn công suất:
 1. Đèn serial sáng mạnh.
 2. Đèn power trên bo hoặc đèn hiển thị không sáng.
 3. Đo tại ngõ ra tụ lọc nguồn công suất không có 300 VDC
Lớp học Sửa chữa máy hàn Inverter
Công việc

Sửa chữa nguồn công suất

STT Các bước Không
 1.  
NHẬN DẠNG KHỐI NGUỒN CÔNG SUẤT    
 1.  
Dựa vào đặc điểm khối nguồn công suất    
 1.  
PTC
 
Quan sát cô lập khối nguồn công suất
   
 1.  
TỤ LỌC
 
NGÕ RA NGUỒN CÔNG SUẤT
 
R X
 
CẦU DIODE
 
NTC
 
RELAY

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 1.  
     
   
 
 
   
 1.  

CÁC BƯỚC SỬA CHỮA NGUỒN CÔNG SUẤT
   
 1.  
Kiểm tra công tắc hoặc CB đầu vào    
 1.  
Kiểm tra cầu Diode chỉnh lưu đầu vào    
 1.  
Kiểm tra điện trở nhiệt ( PTC, NTC )    
 1.  
Kiểm tra tụ lọc nguồn    
 1.  
     
   
 
 
 
   
         
Tiêu chuẩn hoàn tất công việc:  tất cả các mục trên đánh dấu “có”
      

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC