BO ĐIỀU KHIỂN NGUỒN 24V ( DÙNG OPTO QUANG PC817 ) BO ĐIỀU KHIỂN NGUỒN 24V ( DÙNG OPTO QUANG PC817 ) Bo ĐK 24V (opto quang)  S000592 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 16.000 VND Số lượng: 400 Cái

BO ĐIỀU KHIỂN NGUỒN 24V ( DÙNG OPTO QUANG PC817 )

Giá bán: 16.000 VND

Bo ĐK 24V (opto quang) 


THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC