Biến áp 24v cho IGBT E19 114:10:18 Biến áp 24v cho IGBT E19 114:10:18 Biến áp 24v cho máy hàn IGBT loại 1 bo E19 114:10:18 S001043 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 15.000 VND Số lượng: 500 Cái

Biến áp 24v cho IGBT E19 114:10:18

Giá bán: 15.000 VND

Biến áp 24v cho máy hàn IGBT loại 1 bo E19 114:10:18

Mã sản phẩm: S001043 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC