Biến áp chia xung cho IGBT E19 30:30:30 Biến áp chia xung cho IGBT E19 30:30:30 Biến áp chia xung cho máy hàn IGBT loại 1 bo E19 30:30:30 S001044 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 20.000 VND Số lượng: 400 Cái

Biến áp chia xung cho IGBT E19 30:30:30

Giá bán: 20.000 VND

Biến áp chia xung cho máy hàn IGBT loại 1 bo E19 30:30:30

Mã sản phẩm: S001044 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC