shunt dòng 300 A shunt dòng 300 A Điện trở shunt 300A/75mA

- Sử dụng trong các mạch đo dòng. 
- Sử dụng trong các mạch điện tử đo dòng lớn.

Điện trở Shunt là một điện trở có độ chính xác cao và giá trị cực nhỏ, mục đích là để xác định dòng điện qua mạch thông qua điện áp rơi trên hai đầu điện trở

thông số :

-Dòng Max: 300A 
-Sinh ra điện áp: 75mV
S001053 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 160.000 VND Số lượng: 20 Cái

shunt dòng 300 A

Giá bán: 160.000 VND

Điện trở shunt 300A/75mA

- Sử dụng trong các mạch đo dòng. 
- Sử dụng trong các mạch điện tử đo dòng lớn.

Điện trở Shunt là một điện trở có độ chính xác cao và giá trị cực nhỏ, mục đích là để xác định dòng điện qua mạch thông qua điện áp rơi trên hai đầu điện trở

thông số :

-Dòng Max: 300A 
-Sinh ra điện áp: 75mV


THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC