BO IG 1 BO 4 IG, dòng hàn 160A BO IG 1 BO 4 IG, dòng hàn 160A Bo IGBT 1 BO 4 IG có rơ le dùng 4 sò 60n60 4 đi ốt 60f 30.6 tụ biến áp lực to 4IGBT LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 660.000 VND Số lượng: 200 Cái

BO IG 1 BO 4 IG, dòng hàn 160A

Giá bán: 660.000 VND

Bo IGBT 1 BO 4 IG có rơ le dùng 4 sò 60n60 4 đi ốt 60f 30.6 tụ biến áp lực to

Mã sản phẩm: 4IGBT Danh mục: Từ khóa:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC