Bo công xuất máy hàn MIG/QUE loại 4 sò máy 200,250, 270 loại 2 đèn Bo công xuất máy hàn MIG/QUE loại 4 sò máy 200,250, 270 loại 2  đèn Bo công xuất máy hàn MIG/QUE loại 4 sò máy 200,250, 270 loại 2 đèn BCX4IG 2 ĐEN LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 210.000 VND Số lượng: 20 Cái

Bo công xuất máy hàn MIG/QUE loại 4 sò máy 200,250, 270 loại 2 đèn

Giá bán: 210.000 VND

Bo công xuất máy hàn MIG/QUE loại 4 sò máy 200,250, 270 loại 2 đèn

Mã sản phẩm: BCX4IG 2 ĐEN Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC