BO IG 1 BO 4 IG, dòng hàn 160A BO IG 1 BO 4 IG, dòng hàn 160A Bo IGBT 1 BO 4 IG có rơ le dùng 4 sò 60n60 4 đi ốt 60f 30.6 tụ biến áp lực to IG1 4 Ig LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 695.000 VND Số lượng: 150 Cái

BO IG 1 BO 4 IG, dòng hàn 160A

Giá bán: 695.000 VND

Bo IGBT 1 BO 4 IG có rơ le dùng 4 sò 60n60 4 đi ốt 60f 30.6 tụ biến áp lực to

Mã sản phẩm: IG1 4 Ig Danh mục: Từ khóa:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC