BO IG 1 BO 4 IG, dòng hàn 145A BO IG 1 BO 4 IG, dòng hàn 145A Bo IGBT 1 BO 4 IG IG1 4 Ig LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 680.000 VND Số lượng: 150 Cái

BO IG 1 BO 4 IG, dòng hàn 145A

Giá bán: 680.000 VND

Bo IGBT 1 BO 4 IG

Mã sản phẩm: IG1 4 Ig Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC