bo nguồn 24v + - bo nguồn 24v  + - Biến áp nguồn 24v  EEL 25 200:16:30:30 S000944 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 70.000 VND Số lượng: 200 Cái

bo nguồn 24v + -

Giá bán: 70.000 VND

Biến áp nguồn 24v  EEL 25 200:16:30:30

Mã sản phẩm: S000944 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC