BO XUNG IC3846 ( dùng cho máy igbt 3 bo) BO XUNG IC3846 ( dùng cho máy igbt 3 bo) bo xung S000215 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 65.000 VND Số lượng: 500 Cái

BO XUNG IC3846 ( dùng cho máy igbt 3 bo)

Giá bán: 65.000 VND

bo xung


THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC