BO XUNG GK-K002T-A2 BO XUNG GK-K002T-A2 bo xung GK-K002T-A2  dùng ic 3525 cho máy igbt 1 bo S000926 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 80.000 VND Số lượng: 1000 Cái

BO XUNG GK-K002T-A2

Giá bán: 80.000 VND

bo xung GK-K002T-A2  dùng ic 3525 cho máy igbt 1 bo

Mã sản phẩm: S000926 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC