BO XUNG MÁY IGBT 1 BO ( KIỂU CHIDA ) BO XUNG MÁY IGBT 1 BO ( KIỂU CHIDA ) bo xung máy igbt 1bo kiểu chida S000338 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 80.000 VND Số lượng: 145 Cái

BO XUNG MÁY IGBT 1 BO ( KIỂU CHIDA )

Giá bán: 80.000 VND

bo xung máy igbt 1bo kiểu chida


THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC