BO XUNG MK-07-A3 BO XUNG MK-07-A3  BO XUNG MK-07-A3  tích hợp 4 kênh irf dùng cho máy igbt 1 bo S000925 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 85.000 VND Số lượng: 1000 Cái

BO XUNG MK-07-A3

Giá bán: 85.000 VND

 BO XUNG MK-07-A3  tích hợp 4 kênh irf dùng cho máy igbt 1 bo

Mã sản phẩm: S000925 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC