Cảm biến dòng cho máy IGBT Cảm biến dòng cho máy IGBT Cảm biết dòng cho máy IGBT S000856 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 60.000 VND Số lượng: 100 Cái

Cảm biến dòng cho máy IGBT

Giá bán: 60.000 VND

Cảm biết dòng cho máy IGBT

Mã sản phẩm: S000856 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC