Điện trở nhiệt ( khử từ ) Điện trở nhiệt ( khử từ ) Điện trở nhiệt( khử từ) S0001370 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 8.000 VND Số lượng: 11000 Cái

Điện trở nhiệt ( khử từ )

Giá bán: 8.000 VND

Điện trở nhiệt( khử từ)

Mã sản phẩm: S0001370 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC