IC L7805 IC L7805 IC ổn ap L7805 S000314 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 9.000 VND Số lượng: 400 Cái

IC L7805

Giá bán: 9.000 VND

IC ổn ap L7805

Mã sản phẩm: S000314 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC