IGBT 40t65 IGBT 40t65 IGBT 40t65  S00040 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 26.000 VND Số lượng: 900 Cái

IGBT 40t65

Giá bán: 26.000 VND

IGBT 40t65 


THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC