mosfet 23N50 mosfet 23N50 mosfet 23N50E  S00039 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 23.000 VND Số lượng: 900 Cái

mosfet 23N50

Giá bán: 23.000 VND

mosfet 23N50E 

Mã sản phẩm: S00039 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC