ĐIỆN TRỞ 1/4W CÁC GIÁ TRỊ ĐIỆN TRỞ 1/4W CÁC GIÁ TRỊ trở 1-4 cac loại S000309 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 500 VND Số lượng: 20000 Cái

ĐIỆN TRỞ 1/4W CÁC GIÁ TRỊ

Giá bán: 500 VND

trở 1-4 cac loại

Mã sản phẩm: S000309 Danh mục: Từ khóa:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC