tụ 1000MF tụ 1000MF tụ 1000MF S000308 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 27.000 VND Số lượng: 500 Cái

tụ 1000MF

Giá bán: 27.000 VND

tụ 1000MF

Mã sản phẩm: S000308 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC