tụ 1000uF tụ 1000uF tụ450v 1000uf S000308 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 45.000 VND Số lượng: 500 Cái

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC