tụ 700v 30mf tụ 700v 30mf tụ 700v 30mf S000371 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 200.000 VND Số lượng: 200 Cái

tụ 700v 30mf

Giá bán: 200.000 VND

tụ 700v 30mf

Mã sản phẩm: S000371 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC