tụ 800v 100mf tụ 800v 100mf tụ 800v S000929 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 190.000 VND Số lượng: 149 Cái

tụ 800v 100mf

Giá bán: 190.000 VND

tụ 800v


THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC