tụ nguon 450v-470mf tụ nguon 450v-470mf tụ nguon 450v-470mf S000238 LINH KIỆN SỦA CHỮA MÁY HÀN, CẮT 22.000 VND Số lượng: 1000 Cái

tụ nguon 450v-470mf

Giá bán: 22.000 VND

tụ nguon 450v-470mf

Mã sản phẩm: S000238 Danh mục:

THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC